I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Szkolenia

W ramach projektu uczestnicy projektu zostaną objęci 1 z 6 szkoleń zawodowych. Ich celem jest zdobycie kwalifikacji zawodowych, na które jest zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy. Wszystkie szkolenia kończyć się będą egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskane kompetencje i kwalifikacje.

Oferujemy bezpłatny udział w następujących szkoleniach:

1. Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (120 h, VI-VII 2014 r.)
W trakcie szkolenia uczestniczki poznają m.in. wybrane zagadnienia z zakresu marketingu, negocjacji handlowych, obsługi klienta (psychologiczne techniki wpływu, profesjonalna obsługa klienta itp.), nabędą lub podniosą swoje umiejętności z zakresu obsługi komputera (pakiet MS Office – głównie Excel, Ms Word), nauczą się obsługiwać kasę fiskalną, zdobędą umiejętność wypełniania dokumentacji handlowej (fakturowanie, raporty kasowe i dzienne). Szkolenie odbywać się będzie w systemie 20 spotkań po 6 godzin.

2. Samodzielny księgowy z obsługą programów komputerowych (180 h, VI-VII 2014 r.)
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej pracę w dziale księgowości. Uczestniczki poznają przepisy z zakresu rachunkowości, finansów i prawa podatkowego, nauczą się obsługiwać programy komputerowe przydatne w pracy księgowej. Szkolenie odbywać się będzie w systemie 30 spotkań po 6 godzin.

3. Sekretarka europejska z językiem angielskim i obsługą komputera (240 h, VI-VIII 2014 r.)
W trakcie szkolenia uczestniczki nauczą się obsługi komputera na poziomie biurowym, podstaw języka biznesowego (j. angielski), obsługi klientów, czynności biurowych i podstaw prawa. Szkolenie odbywać się będzie w systemie 40 spotkań po 6 godzin.

4. Spawacz TIG (150 h, VI-VII 2014 r.)
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności i kwalifikacji do pracy na stanowisku spawacza metodą TIG (spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z urządzeniami spawalniczymi, nauczą się dostosowywać sposoby spawania do warunków i materiałów na których będą pracować. Nabędą wiedzę w zakresie rysunku technicznego, nauczą się rozpoznawać i opisywać niezgodności spawalnicze. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy uzyskają uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Uczestnicy szkolenia otrzymają ubrania robocze oraz zostaną dla nich wykonane badania lekarskie.
Szkolenie odbywać się będzie w systemie 25 spotkań po 6 godzin lekcyjnych.

5. Operator koparko-ładowarki (176 h, X-XI 2014 r.)
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności i kwalifikacji do pracy na stanowisku operatora ciężkiego sprzętu budowlanego (koparko-ładowarki) i uzyskanie uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa. i Górnictwa Skalnego. Szkolenie odbywać się będzie w systemie 22 spotkań po 8 godzin lekcyjnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają ubrania robocze oraz zostaną dla nich wykonane badania lekarskie.

6. Technolog robót wykończeniowych (150 h, X-XI 2014 r.)
Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności wykończeniowe z zakresu robót malarskich, tynkarskich, murarskich, podłogowych, podłączenia instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Na szkoleniu poruszane będą tematy odpowiedniego doboru narzędzi i sprzętu do wykańczania wnętrz, omówione zostanie ryzyko zawodowe związane z kontaktem z pracami elektrycznymi. Uczestnicy szkolenia otrzymają ubrania robocze oraz zostaną dla nich wykonane badania lekarskie.
Szkolenie odbywać się będzie w systemie 25 spotkań po 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenia 1-3 kierowane są do bezrobotnych kobiet.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

europerspektywa (C) 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
polityka plików cookies