I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Staże zawodowe

Celem 6-miesięcznego stażu zawodowego jest nabycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego w zakresie kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas szkoleń zorganizowanych w ramach projektu. Dokładne programy staży będą ustalane w terminach późniejszych, indywidualnie dostosowując je do oczekiwań uczestników i pracodawców ich przyjmujących.

W ramach staży uczestnikom projektu zapewniamy: stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu.
Celem projektu jest zapewnienie minimum 40% jego uczestnikom zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie.

Okres realizacji:
- sierpień 2014 r. – styczeń 2015 r. i wrzesień 2014 r. – luty 2015 r. (dla kobiet)
- sierpień 2014 r. – styczeń 2015 r. i grudzień 2014 r. – maj 2015 r. (dla mężczyzn)

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

europerspektywa (C) 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
polityka plików cookies