I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Rekrutacja

Projekt „Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim – II edycja” skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie. Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotnych bez względu na płeć będących w wieku 18-34 lata oraz w wieku 50-60/64 lata, zainteresowanych uzupełnieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego w jednym z 6 kierunków szkoleń oferowanych w ramach projektu (zakładka "Szkolenia").
Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Od lutego 2014 r. do lipca 2014 r. czekamy na zgłoszenia zainteresowanych osób:
- w okresie II-IV 2014 r. – rekrutacja 30 kobiet oraz 10 mężczyzn
- w okresie V-VII 2014 r. – rekrutacja 20 mężczyzn

Kryteria rekrutacji:

  • wiek: 30 osób 18-34 lata oraz 30 osób 50-60/64 lata (w tym 50% kobiet);
  • status bezrobotnego zarejestrowanego w PUP w Lublinie;
  • motywacja do wzięcia udziału w projekcie i podjęcia pracy określana za pomocą ankiety badającej poziom motywacji;
  • odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku osób spełniających identyczne kryteria rekrutacji i posiadających taki sam wynik na ankiecie motywacyjnej, o zakwalifikowaniu do projektu decyduje brak doświadczenia zawodowego lub niższy poziom wykształcenia.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające powyższe kryteria, powinny zapoznać się z "REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE" i złożyć kompletne DOKUMENTY REKRUTACYJNE, które dostępne są w zakładce "Do pobrania" oraz w Biurze Projektu: Europerspektywa, ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin. Warunkiem uwzględnienia kandydata w procesie kwalifikacji jest odbycie wywiadu kwalifikacyjnego, który odbywać się będzie w indywidualnie ustalanych terminach.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

europerspektywa (C) 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
polityka plików cookies