I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Doradztwo

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem psychologicznym w postaci:

1.  Warsztatów psychologiczno-motywacyjnych (16 godzin – 2 dni po 8 godzin) - Odbędą się one w 6 grupach po 10 osób. Podział na grupy zostanie przeprowadzony ze względu na wiek: zostaną zorganizowane 3 grupy dla osób w wieku 18-34 lat i 3 grupy dla osób w wieku 50+. Warsztaty dla każdej z grup zostaną dostosowane do potrzeb grupy.

Celem warsztatów jest m.in. pokazanie nowych potencjałów uczestników, zwiększenie ich motywacji do zmiany własnej sytuacji zawodowej, nauka pozytywnego programowania, radzenia sobie ze stresem, podniesienie wiary w siebie. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymają: wyżywienie, materiały szkoleniowe w postaci autorskich skryptów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu.

2. Indywidualnego doradztwa zawodowego  – każdy uczestnik projektu otrzyma 2 godziny doradztwa. Jego efektem będzie identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Ponadto, osoby niepełnosprawne (6 os.) zostaną objęte dodatkowo 2 godz. doradztwa psychologicznego realizowanego po szkoleniach zawodowych, a przed rozpoczęciem staży zawodowych. Doradztwo psychologiczne będzie miało na celu podniesienie wiary we własne możliwości osób długotrwale bezrobotnych i zmotywowania ich do podjęcia stażu. W ramach Indywidualnego doradztwa zawodowego uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe w postaci autorskich skryptów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu.

Okres realizacji:

Warsztaty motywacyjno-psychologiczne i indywidualne doradztwo zawodowe:

- maj 2014 r. (wsparcie dla grup kobiet i 1 grupy mężczyzn)
- wrzesień 2014 r. (wsparcie dla 2 grup mężczyzn)

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

europerspektywa (C) 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
polityka plików cookies