I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

- Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie [pdf]
- Formularz rekrutacyjny [pdf]
- Ankieta badająca poziom motywacji do udziału w projekcie [pdf]


Dokumenty dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

- Umowa uczestnictwa w projekcie
- Deklaracja Uczestnictwa [pdf]
- Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych [pdf]
- Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu komunikacją publiczną - szkolenie i staż [pdf]
- Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu komunikacją publiczną - warsztaty i doradztwo [pdf]
- Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu samochodem prywatnym - szkolenie i staż [pdf]
- Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu samochodem prywatnym - warsztaty i doradztwo [pdf]
- Umowa użyczenia samochodu [pdf]

- Harmonogram szkolenia "Operator koparko-ładowarki" [doc]

Inne:

- Zapytanie ofertowe dot. realizacji szkoleń [docx]
- Formularz ofertowy [docx]

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

europerspektywa (C) 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
polityka plików cookies